Skogsgödsling

Vi sprider skogsgödning i Finland, Norge och Sverige med vår GPS styrda och egenutvecklade utrustning. Den är den modernaste och kanske den mest välutvecklade som finns på marknaden idag. Mycket pilotvänlig och väldigt effektiv för både kund och operatör.